Menu
A+ A A-

תקנון גרגיר

1. כללי

1.1. על כל הזמנה שתשלח אל גרגיר באמצעות ערוצי המכירה השונים יחולו תנאי המכירה הכלליים לפי נוסחם באותה עת. בביצוע הזמנה, הנך מאשר שקראת, הבנת וקיבלת ללא הסתייגות, את תנאי המכירה הכלליים לפי נוסחם באתר האינטרנט של גרגיר באותה עת.

1.2. לגרגיר שמורה בכל עת הזכות לשנות את תנאי המכירה הכלליים הנוכחיים באמצעות פרסום גרסה מתוארכת חדשה באתר האינטרנט. באמצעות ביצוע הזמנה, אחרי שגרגיר פרסמה גרסה חדשה של תנאי המכירה הכלליים שלה, הנך מסכים/ה להיות מחויב/ת לגרסה מעודכנת זו.

2. הזמנות

2.1. בביצוע הזמנה, הנך מציע לגרגיר הצעה לרכוש ממנה את המוצרים שבחרת לפי תנאי מכירה כלליים אלה.

2.2. הזמנות כפופות למגבלות המלאי הזמין של גרגיר בעת ההזמנה.

3. אישור הזמנות

3.1. גרגיר שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנה על פי שיקול דעתה, מכל סיבה שהיא.

3.2. לא תתבצע מכירה לסיטונאים. המכירה ללקוחות פרטיים בלבד.

3.3. התיעוד אצל גרגיר, ובכלל זה התיעוד במערכת התשלומים, מהווה הוכחה להזמנה ולביצוע העסקה.

4. מחירים

4.1. המחירים עבור הפריטים שהנך מזמין הם המחירים המוצגים באתר במועד ביצוע ההזמנה, כפי שיאשרו באישור. המחירים כוללים מע"מ אך אינם כוללים דמי משלוח אלא אם צוין בפירוש אחרת.

4.2. דמי המשלוח ייקבעו לפי התעריפים המצוינים באתר במועד ביצוע ההזמנה, כפי שיאושרו באישור.

4.3. גרגיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים ואת דמי המשלוח בכל עת ולבטל הסכם במקרה של טעות, ובכלל זה טעות הדפסה או חישוב.

5. משלוח

5.1. כל ההזמנות שאושרו על-ידי גרגיר יישלחו לכתובת המשלוח שצוינה בעת ביצוע ההזמנה.

5.2. גרגיר עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהפריטים יועברו למשלוח תוך חמישה ימי עסקים לאחר קבלת הזמנה.

5.3. ניתן לבצע משלוח רק בתחומי מדינת ישראל.

6. קבלת ההזמנה

6.1. באחריותך לוודא את כמות ומצב הטובין מיד בעת קבלת המשלוח.
6.2. במקרה של נזק או חוסר של פריט, יש להודיע על כך למוביל ולהגיש נגדו תביעה ולהודיע לגרגיר תוך 5 ימים מיום קבלת המשלוח. ככל שהנזק או החסר באחריותה של גרגיר, יסופק לך מוצר זהה או תחליפי.

7. החזרות

7.1. הנך זכאי להחזיר אלינו מטחנות קמח ואבזרים נלווים או פריטים אחרים שרכשת שאינם מוצרי מזון, וזאת בתוך 14 ימים מיום אספקת ההזמנה. הטובין יוחזרו אך ורק באריזתם המקורית, ובתנאי שלא נעשה במוצרים כל שימוש ולא נגרם להם שום פגם, כשהמוצרים המוחזרים מלווים בחשבונית הרכישה שלהם.

7.2. הוחזרו המוצרים כנדרש, גרגיר תשיב לך את הסכום ששילמת עבורם, לכל היותר תוך 30 יום מקבלת הטובין. דמי המשלוח יחולו עליך, אלא אם ביטול העסקה נעשה עקב פגם במוצר או אי-התאמה בין המוצר שסופק לבין הפרטים שנמסרו לך.

7.3. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ומתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

8. תשלום

8.1. התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, ואישור מחברת האשראי יהווה תנאי לאישור ההזמנה.

9. אחריות למכונה

9.1. מכונות שנרכשו באתר זה נמצאות תחת אחריות היצרן לפי תנאי תעודת האחריות המצורפת למוצר. על מנת לעדכן את האחריות למכונה שזה עתה נרכשה, יש ליצור קשר בהקדם עם מועדון גרגיר.

10. שירות לאחר המכירה

10.1. אם הנך נתקל בבעיה כלשהי, או שיש לך שאלות לגבי הפעלה, תחזוקה או שירות של
המכונה שלך, אנא התקשר אל גרגיר כדי להתייעץ ולקבל עזרה.

10.2. אם לא ניתן לפתור את הבעיה בטלפון, גרגיר מציעה מגוון אפשרויות שירות. לקבלת מידע מפורט אנא צור קשר.

11. אחריות

11.1. התמונות והמלל שבאתר ובמצגים הכתובים הממחישים ומתארים את המוצרים, אינם מהווים מצג ונועדו לשם המחשה בלבד. גרגיר לא תהיה אחראית במקרה של טעויות או השמטות בצילומים או במלל המוצגים באתר או בהדפסות השונות.

11.2. גרגיר לא תהא אחראית להתאמה של המוצרים לחוקים, לתקנות ולתשתית (ובכלל זה לתשתית החשמל) של מדינות שאינן מדינת ישראל.

11.3. בכל מקרה אחריותה של גרגיר לפי תנאים אלה בגין כל תביעה מכל סוג, ובכלל זה לגבי משלוח של מוצרים שנשלחו או שלא נשלחו, לא תעלה על מחיר הרכישה של המוצרים בגינם הוגשה תביעה. בשום מקרה לא תהיה גרגיר אחראית לכל נזק תוצאתי או עקיף אף אם אפשרות התרחשותו הייתה ידועה לה או שהיא הייתה יכולה לדעת עליה.

12. כוח עליון

12.1. גרגיר תעשה מאמץ סביר כדי למלא את התחייבותה. גרגיר לא תהיה אחראית לאיחור או אי-ביצוע של משלוח הנגרמים עקב נסיבות שאינן בשליטתה ובכלל זה שביתות, מלחמות, אסונות טבע או כל מקרה אחר המונע את הייצור, ההובלה או המשלוח של המוצרים. בכל מקרה כאמור תמלא גרגיר את התחייבויותיה מוקדם ככל שניתן, ושמורה לה הזכות להקצות כל מלאי מוצרים שנותר לפי שיקול דעתה.

13. בטחון מידע והגנה על פרטיות

13.1. מערכת הסליקה של האתר של גרגיר מתופעלת על ידי חברת איזיקארד מבית ב.ע. עידן טכנולוגיות בע"מ שלה תקן אבטחה PCI – DSS.

13.2. גרגיר תפעל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 בכל הקשור למידע הקשור בלקוחות שיגיע אליה במהלך מכירת המוצרים.

14. הדין החל והפורום

14.1. על תנאי המכירה חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הקשור בהם.